Όροι Χρήσης

Δημιουργός του Χάρτη Città di Candia

Δημιουργός του Χάρτη Città di Candia είναι οι εκδόσεις STARIDAS GEOGRAPHY Making Maps Pretty που εκπροσωπούνται από την Ατομική Επιχείρηση με επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Οδό Σκορδυλών 56, ΤΚ 71202, με τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2810 289676.

Διάθεση του Χάρτη Città di Candia

Ο Χάρτης Città di Candia υπόκεινται στην αδειοδότηση Creative Commons 4 (Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | CC BY-NC-ND 4.0).

Σύμφωνα με την άδεια αυτή, η διάθεση του Χάρτη Città di Candia γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους:

Ο Χάρτης Città di Candia διατίθεται χωρίς άδεια για εμπορική χρήση. Καμία εμπορική χρήση του δεν επιτρέπεται (τοποθέτηση σε άλλες εκδόσεις, εμπορικές ή μη, σε ιστοσελίδες κλπ) χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δημιουργού.

Ο Χάρτης Città di Candia διατίθεται χωρίς άδεια για αντιγραφή ή αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του. Καμία αντιγραφή ή αναπαραγωγή δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δημιουργού, ούτε ανατύπωση και χρήση μέρους του.

Ο Χάρτης Città di Candia διατίθεται χωρίς άδεια για οποιαδήποτε αλλοίωσή του. Καμία αλλοίωσή (πχ προσθήκη επί Χάρτη ή αφαίρεση πληροφορίας από αυτόν) δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δημιουργού. Ως αλλοίωση νοείται και η σμίκρυνση ή μεγέθυνση του Χάρτη, καθώς έτσι μεταβάλλεται η κλίμακα στην οποία σχεδιάστηκε.

Μεταπώληση του Χάρτη Città di Candia

Ο Χάρτης Città di Candia διατίθεται χωρίς άδεια για μεταπώλησή του. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταπώληση του πρωτότυπου ή αντιγράφων του χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δημιουργού.

Η μεταπώληση επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση χονδρικής διάθεσης σε συνεργάτη, η οποία σφραγίζεται με την έκδοση επίσημου φορολογικού παραστατικού από την ατομική επιχείρηση ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ προς τον συνεργάτη, ο οποίος αναλαμβάνει την περαιτέρω διάθεση του προϊόντος μέσω της δικής του επιχείρησης.

Προαγορά του Χάρτη

Κατά την προαγορά του, δηλαδή προτού εκτυπωθεί, ο Χάρτης Città di Candia διατίθεται χωρίς άδεια για μεταπώλησή του. Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση κανενός τεμαχίου του Χάρτη Città di Candia που διατέθηκε κατά το στάδιο των προαγορών, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δημιουργού. Τα τεμάχια του Χάρτη Città di Candia που διατίθενται κατά την προαγορά, δίνονται σε χαμηλότερη της χονδρικής πώλησης τιμή και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η μεταπώλησή τους.

Οι επιχειρήσεις και ιδιώτες που προμηθεύονται τον Χάρτη Città di Candia κατά την προαγορά, διατηρούν το δικαίωμα να τον διαθέσουν δωρεάν στους πελάτες τους (για παράδειγμα, ως εταιρικό δώρο, ως δώρο καλωσορίσματος στο δωμάτιο ξενοδοχείου, ή στην υποδοχή ξενοδοχείου).

Αναφορά του Χάρτη Città di Candia

Η αναφορά του Χάρτη Città di Candia σε οποιοδήποτε μέσο (βιβλιογραφία, δημοσιεύσεις, ΜΜΕ, αναρτήσεις σε Social Media κλπ) θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από το όνομα του Δημιουργού.

Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά είναι:
Σπυρίδων Ι. Σταρίδας (2020) “Città di Candia – Πολιτιστικός Χάρτης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου”, Εκδόσεις STARIDAS GEOGRAPHY Making Maps Pretty, Δεύτερη Έκδοση, ISBN: 978-618-80387-6-9

Οποιαδήποτε παραβίαση ενός ή περισσότερων όρων του παρόντος, υπόκειται στις κείμενες διατάξεις και νομοθεσίες περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πνευματικών Δικαιωμάτων.