Πολιτική Απορρήτου

Ο διαδικτυακός τόπος cittadicandia.gr είναι ιδιοκτησία της Ατομικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Οδό Σκορδυλών 56, ΤΚ 71202, με τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2810 289676. Προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της για την πώληση του Χάρτη “Città di Candia | Πολιτιστικός Χάρτης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου”. Η Πολιτική Απορρήτου, που έχει εφαρμογή για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, την οποία κάθε επισκέπτης και χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα, έχει ως ακολούθως.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δημιουργός και Εκπρόσωπος του διαδικτυακού τόπου cittadicandia.gr είναι η Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Οδό Σκορδυλών 56, ΤΚ 71202, με τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2810 289676, η οποία είναι, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).

Προσωπικά Δεδομένα

Η περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο cittadicandia.gr γίνεται ελεύθερα, χωρίς εγγραφή και χωρίς συλλογή προσωπικών δεδομένων, ή οποιασδήποτε άλλης προσωπικής πληροφορίας.

Προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούμε στην περίπτωση που μας στείλετε μήνυμα από την Φόρμα Επικοινωνίας και ειδικότερα Ονοματεπώνυμο, Email, Τηλέφωνο και το Μήνυμά σας.

Η αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να γίνει χωρίς εγγραφή χρήστη, από τον απλό επισκέπτη του ιστότοπου. Ωστόσο, η Φόρμα Παραγγελίας συλλέγει δεδομένα όπως Ονοματεπώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Αποστολής και Διεύθυνση Χρέωσης του πελάτη.

Χρησιμοποιούμε επίσης τη Φόρμα Προαγοράς και τη Φόρμα Προμήθειας του Χάρτη, οι οποίες δεν είναι απευθείας προσβάσιμες από τον διαδικτυακό τόπο cittadicandia.gr, αλλά τις αποστέλλουμε προσωπικά στον εκάστοτε συνεργάτη με προσωπικό μήνυμα, κατόπιν αιτήματός του. Οι συγκεκριμένες φόρμες έχουν σκοπό τη διευκόλυνση των συνεργατών για την υλοποίηση μαζικής παραγγελίας, είτε με τη μορφή προαγοράς του Χάρτη (προ της εκτύπωσής του), είτε με τη μορφή προμήθειας σε τιμή χονδρικής για την μεταπώλησή του στο κατάστημα του συνεργάτη. Οι φόρμες αυτές συλλέγουν προσωπικά δεδομένα όπως: Επωνυμία της επιχείρησης του πελάτη, Διεύθυνση Επαγγελματικής Έδρας, Διεύθυνση Παράδοσης/Αποστολής της Παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Έδρας), τα ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο και Email του πελάτη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάνοντας χρήση μίας ή παραπάνω φόρμας του διαδικτυακού τόπου cittadicandia.gr, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν, όπως περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις φόρμες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου cittadicandia.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ο διαδικτυακός τόπος cittadicandia.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που στάλθηκαν μέσα από τις προαναφερθείσες φόρμες τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αντίστοιχη συναλλαγή. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται πλήρως μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον διαδικτυακό τόπο cittadicandia.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτόν, ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ» δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο cittadicandia.gr με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους πελάτες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ατομική επιχείρηση, προκειμένου οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να γίνονται online πωλήσεις από το ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ατομική επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερες υπηρεσίες και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ατομική επιχείρηση. Η ατομική επιχείρηση δεν διανέμει σε κανέναν (εταιρεία, οργανισμό κλπ), που δεν συνδέεται με το cittadicandia.gr, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας και πελάτες της επιχείρησης.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας Δεδομένων

Η Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ» δεσμεύεται να προστατεύει όλα τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες του ιστότοπου cittadicandia.gr. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας όλων των δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης. Η ατομική επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Η ατομική επιχείρηση θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην παρούσα δήλωση.

Απόρρητο και Ασφάλεια Συναλλαγών / Πολιτική Δεδομένων

Βασικό μέλημα και πρωταρχική φροντίδα του cittadicandia.gr είναι η διασφάλιση των απαραίτητων διαδικασιών που εγγυούνται την ασφάλεια και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών (επισκεπτών, εγγεγραμμένων μελών και πελατών) και πληροφοριών σχετικά με τις κρατήσεις του χώρου. Το www.p56.gr, εγγυάται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με την χρησιμοποίηση των πιο πρόσφορων τεχνολογικών μεθόδων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών.

Ο διαδικτυακός τόπος cittadicandia.gr προστατεύεται με ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης TLS με αλγόριθμο SHA256withRSA και μέγεθος κλειδιού 2048-bit RSA της αρχής πιστοποίησης Let’s Encrypt® Authority X3. Με μέγεθος κλειδιού 2048-bit RSA είναι κρυπτογραφημένα όλα τα σημεία του ιστότοπου www.p56.gr όπου ζητείται από τους χρήστες η εισαγωγή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις κρατήσεις του χώρου. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στα συστήματα του cittadicandia.gr (servers) ελέγχεται ενδεικτικά από firewall κλπ, με βάση το οποίο η πρόσβαση στα συστήματα του είναι ελεγχόμενη και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πληροφοριών σχετικά με τις κρατήσεις του χώρου.

Επαναλαμβάνουμε ότι η αυστηρή τήρηση του απορρήτου και η προστασία των κάθε είδους δεδομένων αποτελεί κύρια μέριμνα του cittadicandia.gr. Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, επάγγελμα, σχόλια κλπ) τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκάστοτε συναλλαγή (αγορά, αποστολή Χάρτη). Με την ολοκλήρωση της αποστολής τα στοιχεία αυτά διαγράφονται οριστικά από τις βάσεις δεδομένων του cittadicandia.gr και δεν είναι προσβάσιμα πλέον μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της μεταξύ μας σχέσης. Για τους επισκέπτες οι οποίοι αποστέλλουν μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, μήνυμα) τηρούνται με ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων του cittadicandia.gr για το χρονικό διάστημα των 2 μηνών. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος γίνεται οριστική διαγραφή όλων των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων του cittadicandia.gr χωρίς να γίνει εξαγωγή σε μορφή τοπικού αρχείου. Ως αποτέλεσμα, όλα τα στοιχεία που είχαν ληφθεί από την ημέρα διαγραφής και πριν μέσω της φόρμας online κρατήσεων και επικοινωνίας του ιστότοπου cittadicandia.gr δεν είναι πλέον προσβάσιμα με οποιοδήποτε τρόπο. Επιπλέον, όλα τα emails επιβεβαιώσεων των κρατήσεων διαγράφονται οριστικά από τον απομακρυσμένο εξυπηρετητή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (mail server) του cittadicandia.gr καθώς και από τα εγκατεστημένα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email clients) μετά την πάροδο των 2 μηνών.

Το cittadicandia.gr εγγυάται στους χρήστες (επισκέπτες και πελάτες) ότι όλα τα στοιχεία που του παρέχουν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ». Το cittadicandia.gr δεν αποκαλύπτει σε κανένα και για οποιανδήποτε αιτία τα στοιχεία των χρηστών του εκτός εάν αυτό του ζητηθεί με δικαστική συνδρομή και με την προβλεπόμενη διαδικασία από με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν και διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης ή αλλαγής κάποιου από αυτά σε περίπτωση λάθους.

Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες χρηστών ως προς την χρήση του cittadicandia.gr. Ειδικές πληροφορίες ως προς τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε και γιατί τα χρησιμοποιούμε ορίζονται στην σελίδα Πολιτική Cookies.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Ανήλικους

Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί (είσαστε κάτω των 18 ετών) πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρούσες προϋποθέσεις πολιτικής απορρήτου του ιστότοπου cittadicandia.gr θα πρέπει να τους μελετήσετε με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας. Η αποδοχή των προϋποθέσεων πολιτικής απορρήτου από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ότι αυτοί συναινούν με αυτούς για λογαριασμό σας. Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet και κινητών ή άλλων συσκευών. Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα του cittadicandia.gr, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στις παρούσες προϋποθέσεις πολιτικής απορρήτου.

Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο cittadicandia.gr ανήκει αποκλειστικά στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΤΑΡΙΔΑΣ» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η ατομική επιχείρηση και οι δικαιοπάροχοί της, ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του cittadicandia.gr ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο cittadicandia.gr. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του cittadicandia.gr, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου cittadicandia.gr ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το cittadicandia.gr χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ατομικής επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου cittadicandia.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της ατομικής επιχείρησης.

Οι χρήστες με τη χρήση του cittadicandia.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του cittadicandia.gr ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του cittadicandia.gr για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της ατομικής επιχείρησης.

Τροποποίηση Προϋποθέσεων Πολιτικής Απορρήτου

Το cittadicandia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τις παρούσες προϋποθέσεις της πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους χρήστες (επισκέπτες και πελάτες) οι οποίοι θα ενημερώνονται από ειδικούς χώρους του ιστότοπου, καθώς και με ενημερωτικό email για τις γενόμενες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες χωρίς να μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία εξαίρεση. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τροποποιήσεις για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του cittadicandia.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το παρόν Συμφωνητικό όπως επίσης και κάθε τυχόν σχέση συμβατική ή εξωσυμβατική μεταξύ τουcittadicandia.gr και των χρηστών του (επισκέπτες και πελάτες), διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την εκδίκαση τυχόν διαφοράς, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Επικοινωνία

Σπυρίδων Ι. Σταρίδας
Σκορδυλών 56, ΤΚ 71202
Ηράκλειο Κρήτης

+302810289676 +306944311355
www.staridasgeography.gr
info@staridasgeography.gr